zəqqum

ə. 1)acı meyvəsi olan ağac; 2) cəhənnəmdə bitən və meyvəsi cəhənnəm əhlinə yedirilən ağac; 3) cır zeytun

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • zəqqum — is. <ər.> 1. Acı meyvəsi olan bir cins ağac; ağı ağacı. <Xortdan:> Odabaşıdan xahiş etdim ki, zəqqum ağacını mənə göstərsin. Ə. H.. // Bu ağacın meyvəsi. 2. məc. Çox acı şey haqqında. Heyif oldu yarın şirin söhbəti; Zəhərə, zəqquma,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəqqumlamaq — f. 1. Zəqqum vermək, zəqqum yedirmək. 2. vulq. Yedirmək, doydurmaq (acıqla deyilir). 3. məc. Acılamaq, zəhərləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağı — 1. is. 1. Zəhər. Aşiqə vəfalı bir həmdəm gərək; Həmdəmsiz bal yesə, ona ağıdır. M. P. V.. Məni bir məst qıl, saqi, aman ey gözlərin yağı; Şərabın yox, gətir ağı, qulağın niyə kar olmuş? Nəb.. Məcnun kimi gəzdim səhranı, dağı; Fələk şərbətimi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədbu(y) — sif. <fars.> Pisiyli, pisqoxulu. Zəqqum ağacının hər şaxəsində yetişmiş min cür meyvələri var ki, hamısı acı, bədbuy və şeytan başına oxşayırlar. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəhrimar — is. <fars.> Əsil mənası «ilan zəhəri» olub, aşağıdakı mənalarda işlənir: 1) zəhər, çox acı şey mənasında. Haq bilir ki, beli şallı hacılar; Zəhrimartək xalqın ağzın acılar. Q. Zakir; 2) çox pis, mənfur, xoşagəlməz şey haqqında deyilir. Əba… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəqqəto — sif. Çox acı, zəqqum kimi. Bu meyvə zəqqəto zəhərdir. // Həddən artıq turş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.